XiaoHongBi — Narzędzie korektorskie do korekty tekstów w języku polskim

XiaoHongBito wolnodostępne narzędzie korektorskie, które oprócz języka polskiego obsługuje jeszcze 25 innych.